ثابت کننده زانو معمولی

گارانتی : متفرقه

نا مشخص

- وسیله ای سبک و راحت برای ثابت کردن مفصل زانو
- قابل استفاده پس از دوره گچ گیری
- درمان بعضی از صدمات و بیماری های مفصل زانو

محصولات مرتبط